6932354213,6946680243 Σήμαντρα, Χαλκιδικής tsivikastrans@gmail.com